image
image

Zihinsel Engelliler Destek Eğitim

Program, kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan zihinsel yetersizliği olan her yaştaki bireylerin özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Program “Öz Bakım Becerileri, Günlük Yaşam Becerileri, Dil Konuşma ve Alternatif İletişim Becerileri, Bilişsel Hazırlık Becerileri, Psikomotor Beceriler, Toplumsal Yaşam Becerileri, Türkçe, Matematik ve Sosyal Hayat” olmak üzere dokuz modülden oluşmaktadır.

Bu Program ile Bireylerin;

Bağımsız yaşam becerileri kazanmaları,
Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmaları,
Psikomotor becerilerini geliştirmeleri,
Dil ve konuşma becerilerini geliştirmeleri,
Sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmeleri,
Sosyal ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmeleri,
Bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmeleri, beklenmektedir.
Kurumumuzda en az dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış meslek elemanları tarafından modüllerin içeriği doğrultusunda öğrencilerin gereksinimleri ve bireysel özellikleri göz önüne alınarak BEP hazırlanmakta; özel eğitim ilke, yöntem ve teknikleri doğrultusunda birebir eğitim sunulmaktadır.

Aktif Öğrenme

Çocuklarımızla birebir veya grup olarak yapılan çalışmalarla, hem bireysel becerilerini hem de sosyal aktivitelerini artırarak topluma kazandırmaya çalışıyoruz.

Bireysel Eğitim

Özel Ekin Su Özel Eğitim & Rehabilitasyon Olarak; Çocuklarımızla birebir özel yapılan çalışmalarla, hem bireysel becerilerini ve kişisel gelişimlerini artırmaya çalışarak daha Özgüvenli hale getiriyoruz.

Etkinlik Sınıfları

Özel Ekin Su Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde Çocuklarımızı etkinlik sınıflarımızda grup olarak çeşitli aktivitelerle gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz.