image

Öğrenme Güçlüğü

Gerekli girişimlerde bulunulmasına karşın en az altı ay süren okum hızında yavaşlık,okuduğunu anlamada güçlük,yazılı anlatım güçlükleri,hesaplama güçlükleri,akıl yürütmede güçlük çeken normal ve normal üstü zeka düzeyine sahip olmasına rağmen yaş düzeyine uygun akademik ve sosyal beceri gelişimine sahip olmama durumudur.

Disleksi

Genel olarak okuma güçlüğü olarak bilinen disleksi toplumda en çok bilinen ve görülen öğrenme bozukluğudur.Belirtileri; okurken hece atlama,heceleri ve harfleri tersten okuma,okuma esnasında kelime atlama ve yavaş okuma şeklinde görülmektedir.

Diskalkuli

Bireyin matematiksel becerilerinde yaşadığı güçlük olarak görülmektedir. Bu bireyler dört işlem yapmakta zorlanır ve kolay öğrenemezler.

DİSGRAFİ: Bireyin yazı yazmada yaşadığı zorlama olarak adlandırılır.Disgrafiye sahip bireyler hece ve harfleri ters yazma,yavaş yazma gibi semptomlar gösterir.

Disgrafi

Bireyin yazı yazmada yaşadığı zorlama olarak adlandırılır. Disgrafiye sahip bireyler hece ve harfleri ters yazma,yavaş yazma gibi semptomlar gösterir.

image

Aktif Öğrenme

Çocuklarımızla birebir veya grup olarak yapılan çalışmalarla, hem bireysel becerilerini hem de sosyal aktivitelerini artırarak topluma kazandırmaya çalışıyoruz.

Bireysel Eğitim

Özel Ekin Su & Rehabilitasyon Olarak; Çocuklarımızla birebir özel yapılan çalışmalarla, hem bireysel becerilerini ve kişisel gelişimlerini artırmaya çalışarak daha Özgüvenli hale getiriyoruz.

Etkinlik Sınıfları

Özel Ekin Su Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde Çocuklarımızı etkinlik sınıflarımızda grup olarak çeşitli aktivitelerle gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz.