image

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve konuşma terapisi, ‘Dil ve Konuşma Terapisi’ alanından lisans veya yüksek lisans programından mezun olan uzmanlar tarafından yapılmaktadır.

Dil ve konuşma terapisti, insan iletişimi ve dil(lisan) – konuşma ile ilgilenir. Nedenlerine bakılmaksızın çocuklarda, ergenlerde ve yaşlılarda meydana gelen yutma, ses, dil ve konuşma bozukluklarını tedavi eder.

Terapist öncelikle bireyin yaşadığı sorunun hangi alandan kaynaklandığını belirler ve bu doğrultuda formal ve informal testler uygulayıp aile görüşü doğrultusunda da değerlendirme yaparak terapi programını hazırlar ve süreci yürütür. Yürütülen terapi süreci boyunca bireye ve aileye danışmanlık yaparak süreci kapsamlı bir şekilde yönetir, bireyin ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda gerektiğinde farklı alanlardan uzmanlarla iş birliği yaparak sürecin daha hızlı ve planlı ilerlemesini sağlar.

Son dönemde çocuklarda görülen dil ve konuşma bozuklukları ise artış göstermektedir. Küçük yaşta fark edilen bu bozukluklar müdahale edilmediğinde ilerideki süreçte psikolojik ve akademik olarak da olumsuzlukları beraberinde getirebilmektedir. Dil ve konuşma bozuklukları çocukların sosyal ilişkilerini, akademik başarılarını ve duygusal gelişimlerini ciddi düzeyde etkilemektedir. Bu nedenle yaşanan bu tür sorunlara erken dönemde müdahale edilmesi çocuğun yaşam kalitesini de olumlu yönde etkileyecektir.

Dil ve Konuşma Bozuklukları


Kekemelik
Gecikmiş Dil Konuşma
Sesletim ve Sesbilgisel Bozukluklar
Motor Konuşma Bozuklukları (Apraksi, Dizartri)
Dudak Damak Yarığına Bağlı Konuşma Bozuklukları
Otizm ve Diğer Gelişimsel Bozukluklara Bağlı Dil Bozuklukları
İşitme Yetersizliğine Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
Afazi (İnmeye Bağlı Dil Bozukluğu)
Hızlı Bozuk Konuşma

image

Aktif Öğrenme

Çocuklarımızla birebir veya grup olarak yapılan çalışmalarla, hem bireysel becerilerini hem de sosyal aktivitelerini artırarak topluma kazandırmaya çalışıyoruz.

Bireysel Eğitim

Özel Ekin Su & Rehabilitasyon Olarak; Çocuklarımızla birebir özel yapılan çalışmalarla, hem bireysel becerilerini ve kişisel gelişimlerini artırmaya çalışarak daha Özgüvenli hale getiriyoruz.

Etkinlik Sınıfları

Özel Ekin Su Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde Çocuklarımızı etkinlik sınıflarımızda grup olarak çeşitli aktivitelerle gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz.